Prislista 2021

 

Hembesök / Rådgivning i din trädgård, 2 tim

Reseersättning ingår i priset inom Hudiksvallsområdet.  
Restid debiteras med 500kr/tim för långväga besök och milersättning tillkommer. 
Du kan även boka bara 1 timme för 1250kr inom Hudiksvall om det endast gäller del av trädgård t.ex en entré eller vid en pooldel, balkong eller uteplats. 

2500kr / 2tim

Trädgårdsritningar, privatpersoner 

En trädgårdsritning för en normalstor trädgård kostar från 12-15000kr beroende på omfattning. Trädgårdsritningar tar ca en vecka i anspråk och utförs mestadels under vintertid. I paketet ingår då hembesök, 1-2 avstämningar, ritningsunderlag, inspirationsbilder, materialval samt växtförteckning. 

Även mindre skisser och växtförslag kan beställas efter ett hembesök, tex på en entré eller del av trädgård, pris från 4000kr-8000kr.  
Då kommer vi överens om antal timmar extra timmar som ska läggas på planen.

Om du bor utanför Hudiksvallsområdet tillkommer restid med 500kr/timme och milersättning vid hembesöket. 

För ritningar till BRF, företag och andra större anläggningar lämnas offert. 

från 12000kr från 4000kr 

Beskärningar & Trädgårdsskötsel 

Minsta debiterade tid för ett arbetspass är 1 timme. 
Med Rutavdrag 295kr/tim
(50% av timpriset)  från 2021-03-01
Grundavgift servicebil: 250kr/besökstillfälle 

___________________________________________________________________

Grundavgiften inkluderar fullt utrustat arbetsfordon och framkörning inom Hudiksvall och är ej avdragsgill för Rutarbete. 

Du som kund är själv ansvarig för att förvissa om dig om gällande skatteregler.

Vid utförande av Rut-arbete fakturerar vi enligt Skatteverkets regler vilket innebär att den del som är Rut-arbete endast faktureras med halva beloppet, varefter vi när kunden betalt sin del av fakturan sedan erhåller ersättning från Skatteverket på resterande del.
Om vi nekas ersättning från Skatteverket för vårt utförda arbete är kunden, oavsett anledning härtill, skyldig att ersätta Gröna Systrar AB för komplett fordran för det utförda arbetet. Se mer info på skatteverket.se.

590kr/tim


Transport / Bortkörning av ris och grenar

Tippavgift om vi enligt ök kör bort trädgårdsavfall med släpvagn. 

500kr