Privatträdgård, Enånger

27.01.2020

Nybyggt hus med sluttningstomt. Här har skickliga anläggningsfirman Svedja Gräv & Schakt byggt stödmurar av natursten som följer tomtens form. Trappsteg i sandsten. Naturlika planteringar med perenner, buskar och träd. En pergola byggdes på baksidan och ett trädäck som följer formen på stenblocken bakom. Lökväxter i gult och lime står för vårprakten...